info@ipe.com.tr
Uzman Klinik Psikolog Zeynep AKÇA

Özgeçmiş

Uzm. Klinik Psikolog Zeynep Akça 2003-2008 yılları arasında Maltepe Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimini tamamladı. 2008-2010 yılları arasında Maltepe Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sırasında, 2006-2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Duygudurum Bölümü'nde, Prof. Dr. Olcay Yazıcı, Doç. Dr. Sibel Çakır ile birlikte duygudurum alanında çalışmalara katıldı. 2006 – 2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi ve Nöropsikoloji Laboratuarında Prof. Dr. Öget Öktem Tanör tarafından nöropsikoloji alanında eğitim aldı.

2009-2012 yılları arasında NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesinde erişkin psikiyatri ve nöropsikoloji birimlerinde klinik psikolog olarak görev yaptı. 2013’de Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bölümü’nde “Nöropsikolojik Testler” isimli dersi verdi. 2012-2015 yılları arasında THY pilotlarının işe alımda testlerle, nöropsikolojik ve kişilik değerlendirmelerini yaptı. Aynı zamanda birkaç muayenehane ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde danışan görmüştür, Kadıköy Şifa Hastanesi’nde nöroloji bölümünde, nöropsikolojik testler yapmıştır. 2012 – 2016 yılları arasında İstanbul Psikiyatri Enstitüsü ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde çalışmıştır. 2017 yılı itibariyle İstanbul Psikiyatri Enstitüsü’nde çalışmaktadır.

İlgi Alanları

 • Duygudurum Bozuklukları
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Nöropsikoloji
 • Kişilik Bozuklukları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon
 • Havacılık Psikolojisi
 • Psikotik Bozukluklar
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Demans (Bunama)
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperkaktivite Bozukluğu

Psikoterapi Eğitimleri

 • CETAD Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi
 • Dinamik Psikoterapi (Prof. Dr. Doğan Şahin)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Dr. Emel Stroup)
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), DBE
 • Bilişsel Varoluş Terapi (BVT) Eğitimi (Prof. Dr. Kadir Özer)

Eğitim Durumu

 • 2008 – 2010 T.C. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
 • 2003 – 2008 T.C. Maltepe Üniversitesi Psikoloji
 • 1998 – 2001 Kemal Atatürk Lisesi

Bilimsel Çalışmalar

 • 2011 'Zarit Bakıcı Yükü Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması'
 • 2010 'The Relationship between Neuropsychological Evaluation and Volumetric MRI findings in Alcohol Dependent Patients'
 • 2008 ‘THE ROLE OF DEPRESSİVE EPİSODES IN COGNİTİVE IMPAİRMENTS OF PATİENTS WİTH BİPOLAR DİSORDER’ (3 rd Biennial Conference of the Internatiınal Society for Bipolar Disorder / January 2008 India)
 • 2008 ‘DOES PSYCHOEDUCATIONAL APPROACH COULD REACH THE TARGET PATIENTS BİPOLAR DİSORDER?’

Tez Konusu: ‘Genç Yetişkinlikte Algılanan Anne – Baba Tutumlarının, Kendini Toparlama Gücü ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki’

Alandaki Staj ve Çalışmalar

 • 2008 – 2011 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı,
 • Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi – Prof. Dr. Hakan GÜRVİT, Uzman Dr. Gülsen Babacan
 • 2006 – 2010 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı,
 • Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi ve Nöropsikoloji Laboratuarı (Prof. Dr. Öget Öktem Tanör)
 • 2006 – 2009 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Duygudurum Bölümü) - Prof. Dr. Olcay Yazıcı, Uzman Dr. Sibel Çakır
 • 2006- 2009 Altis Nöroloji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (Uzm. Dr. Bülent Madi)

Eğitim ve Kongreler

 • 02/2016 Cetad 3. Modül Eğitim
 • 12/2015 Cetad 2. Modül Eğitim
 • 11/2015 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi
 • 10/2015 Cetad 1. Modül Eğitim
 • 10/2015 - Dinamik Psikoterapi Eğitimi, Prof. Dr. Doğan Şahin
 • 05/2016 Kognitif XIII. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (İstanbul)
 • 10/2015 Şema Terapi Eğitimi
 • 15/2015 Kognitif XII. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (İstanbul)
 • 10/2014 Wisc-r Testi Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği)
 • 05/2014 Kognitif XI. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (İstanbul)
 • 05/2013 Kognitif X. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (İstanbul)
 • 05/2012 Kognitif IX. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (İstanbul)
 • 10/2011 8. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu (İstanbul)
 • 05/2011 Kognitif VIII. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (Marmaris)
 • 05/2010 Kognitif VII. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (İstanbul)
 • 04/2009 EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), DBE
 • 04/2009 Kognitif VI. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (Marmaris)
 • 03/2009 Temel Nörofizyoloji Kursu (Dr. Bülent MADİ)
 • 03/2009 2. Nöropsikiyatri Günleri, Nöropsikiyatri Kursu (İstanbul)
 • 11/2008 ‘Bilimsel Makale Yazmak ve Yayına Hazırlamak’ Prof. Dr. Zeynep Aycan (Türk Psikologlar Derneği)
 • 11/2008 Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması’ Dr. Emel Stroup (Sedat Özkan Psikiyatrik Tıp Merkezi)
 • 09/2008 /2010 Roschach Eğitimi Tevfika Tunaboylu İkiz (Projektif Testler Derneği)
 • 10/2008 Klinik ilk Görüşme ve Değerlendirme & Klinik Terapi Becerileri (Kognitif Terapi) Dr. Emel Stroup (Sedat Özkan Psikiyatrik Tıp Merkezi)
 • 09/2008 ‘Nörolojide Tartışmalı Konular 2’ Cerrahpaşa Nöroloji Günleri IV (Katılım Sertifikası)
 • 05/2008 ‘Psikolojiyi Yeniden Düşünmek 2008’ (Sempozyumun düzenlenmesinde görevli) (T.C. Maltepe Üniversitesi)
 • 05/2008 Kognitif V, Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (Marmaris)
 • 04/2008 ‘Kognitif Terapinin Anksiyete Bozukluklarında Uygulanması’ Dr. Emel Stroup (Sedat Özkan Psikiyatrik Tıp Merkezi)
 • 04/2008 TNTS (Türkiye İçin Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu Grubu), Demansta Bilişsel Tarama Kursu (İstanbul)
 • 04/2008 1. Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu (KKTC Özel Eğitim Vakfı)
 • 03/2008 1. Nöropsikiyatri Günleri, Nöropsikiyatri Kursu (İstanbul)
 • 03/2008 Bilişsel Varoluş Terapisi (BVT) Eğitimi Sertifikası (Prof. Dr. Abdulkadir ÖZER) (İstanbul)
 • 03/2008 Demans ‘Adli ve Hukuksal Bakış’, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İstanbul)
 • 02/2008 Nöropsikolojik Test Eğitimi Sertifikası ‘Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi ve İşaretleme Testi’ (Ankara)
 • 12/2007 Nöropsikolojik Test Eğitimi Sertifikası ‘Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Raven Standart Progresif Matrisler Testi’ (Ankara)
 • 12/2007 Gazi Nöropsikiyatri Buluşmaları 2 ‘Zihin ve Dil’ (Ankara)
 • 11/2007 Denver II Gelişimsel Tarama Testi Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği) (Hacettepe Üniversitesi Çocuk Nörolojisi)
 • 08/2007 EBAT Ulusal Nörobiyoloji Yaz Okulu: Sinir Sisteminin Yüksek Fonksiyonları (İzmir)
 • 02/2008 - PASS Müdahale Programı - PREP Eğitimi (Yrd. Doç. Tamer ERGİN) (Öğrenme problemi olan çocukların gelişimsel özelliklerinin nöropsikolojik açıdan değerlendirilmesi, Öğrenmenin nöropsikolojik temelleri)
 • 10/2007 Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler: ‘Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi’ Kursu (Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU) (43. Ulusal Psikiyatri Kongresi) (İstanbul)
 • 10/2007 Nöropsikolojik Test Uygulama ve Puanlama Eğitimi (Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ) (43. Ulusal Psikiyatri Kongresi) (İstanbul)
 • 12/2007 Özürlüler ’07 Kongresi (İstanbul)
 • 12/2007 Yetişkin Psikopatolojisi Eğitimi (Psikolojik Testler Derneği)
 • 11/2007 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Eğitimi (Psikolojik Testler Derneği)
 • 11/2007 2. Ulusal ‘Cerebral Palsy’ ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi (İstanbul)
 • 11/2007 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (İzmir)
 • 10/2007 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi (İstanbul)
 • 06/2007 T.C. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Rehberlik Sempozyumu
 • 04/2007 Bilfen Anaokulları Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Konferansı
 • 11/2006 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi (İstanbul)
 • 11/2006 ‘Psikiyatrik Görüşme’ Kursu (Erol Göka)
 • 11/2006 6. Ulusal Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Kongresi (İstanbul)
 • 11/2006 Kadıköy Belediyesi Aile Danışma Merkezlerinde, Aile Planlaması Eğitimi Öğretmenliği (Teşekkür Belgesi)
 • 10/2006 Temel Nöroloji Kursu (Dr. Bülent MADİ)
 • 07/2006 11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (İzmir)
 • 04/2007 ‘Aile Okulu 6 (Aile Eğitimi) Sertifika Programı’
 • 03/2006 ‘Aile Okulu 5 (Aile Eğitimi) Sertifika Programı’
 • 02/2006 ‘Piaget’in Birebir Eşleme Deneylerinin Uygulaması’

Konuşmacı Olduğu Seminerler

 • 10/2010 ‘Nöropsikoloji ve Demans’, Maltepe Üniversitesi
 • 03/2009 ‘Yaşlılık ve Demans’, Kadir Has Üniversitesi.
 • 10/2008 ‘Alzheimer ve Benzeri Bunamalarda Hasta Yakınlarının Bilgilendirilmesi, Hastalıkla İlgili Alınacak Önlemler’, ALTİS Nöroloji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi
 • 06/2008 ‘Unutkanlık Nedir, Nasıl Önlenebilir ve Nasıl Geciktirilebilir?’, KASEV Huzurevi

Çalıştığı Kurumlar

 • Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi & İstanbul Psikiyatri Enstitüsü (2012 – 2016)
 • NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi (2009 – 2012)
 • ALTİS Nöroloji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (2006 – 2009), KASEV Vakfı Kadir Rezan Has Öğretmen Dinlenmeevi – Huzurevi (2008 – 2009 eşzamanlı)

Bağlı Bulunulan Dernekler

 • Nöropsikoloji Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği
 • Bipolar Yaşam Derneği

Uyguladığı Testler

 • Nöropsikolojik Değerlendirme Bataryası (Wais memory, benton yüz tanıma, Çizgilerin yönünü belirleme, Saat çizimi, Luria alternan çizimler, Wisconsin kart eşleme, Sözel akıcılık, Sözel bellek, Görsel bellek, Stroop, Sayı menzili, İz sürme, İşaretleme Testleri)
 • Rorschach, MMPI, Tat & Cat, Wisc-r, Bender Gestalt, Alexander Pratik Zeka Testi

Referanslar

 • Prof. Dr. Oğuz TANRIDAĞ
 • Prof. Dr. Öget ÖKTEM TANÖR
 • Prof. Dr. Olcay YAZICI
 • Prof. Dr. Hakan GÜRVİT
 • Doç. Dr. Sibel ÇAKIR
 • Nöroloji Uzmanı Dr. Gülsen BABACAN
 • Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent MADİ
 • Prof. Dr. Nursel TELMAN
 • Yrd. Doç. Dr. Bayhan ÜGE