info@ipe.com.tr
Uzman Psk. Bilgen Gönül Kumral

Özgeçmiş

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Bilgen Gönül Kumral, 2015 yılında Londra’da University of East London Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını da tamamlamış olup Uzman Psikolog unvanını almıştır.

Yüksek Lisans bitirme tezini ‘Kafa travması almış hastaların psikoterapistleri ile ilişkileri’ konusu üzerine yazdı ve akademik düzeyde iyi bir derece ile mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Cerrahpaşa Adli Tıp Psikiyatri, psikiyatrik konsültasyon bölümünde stajyerlik yapmıştır. Yine Surp Pirgiç Ermeni Hastanesinde stajyer psikolog olarak, yatan hasta ve poliklinik bölümlerinde tedavi izleme değerlendirme ve bağımlılık bölümlerinde görev almıştır. Londra’da yüksek lisansını yaptığı sırada çocuklarda Yaygın Gelişimsel Bozukluk, yüksek suç riski olan gençler, kafa travması almış hastalarla çalışmaya başlamıştır. İstanbul’a döndüğünde çeşitli STK’larda klinik psikolog olarak görev almıştır. Travma terapisti olarak farklı alt-etnik gruplara servis vermiştir.

Çocuklar ve kadınlar ağırlıkta olmak üzere yerinden edilme, savaş, erken yaşta evlilik, aile içi şiddet ve cinsiyete dayalı şiddet, okullaştırma gibi farklı konularda koruyucu, önleyici ve müdahale çalışmaları yapmıştır. Yine travma odaklı yaklaşımlar için Türkiyede az bilinen bir teknik olan Amerikalı psikoterapist Elizabeth Wieling’tan Narrative Exposure Therapy eğitimi almıştır. Ayrıca çeşitli STK’larda Toplum Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal destek takım lideri ve travma terapisti olarak çalışmış, çocuklarda bilişsel ve davranım bozuklukları, psikiyatrik yönlendirmeler ile eş zamanlı Marmara Üniversitesi Hastanesi Çocuk-Ergen ve Yetişkin Psikiyatri bölümüyle ortak çalışmalar başlatmıştır.

Pandemi süresince EMDR derneği bünyesinde sağlık çalışanlarına ve Covid-19 hastalığı geçiren bireylere ücretsiz terapi projesinde yer almaktadır. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR derneği üyesi olup EMDR uygulayıcısı olan klinik psikolog olarak, Çocuklarla, yetişkinlerle, çiftlerle ve ailelerle bireysel ve grup terapilerinin yanı sıra kurumsal kimliklere bireysel ve grup terapisi hizmeti vermektedir.

2020 yılından beri İPE bünyesinde CAS WİSC4 gibi ölçme değerlendirme bölümünde görev yapmakta ve psikoterapist olarak çalışmaktadır.