info@ipe.com.tr
Uzman Psikolog Saba BAŞOĞLU

Özgeçmiş

Uzman Psikolog Saba Başoğlu, lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2003 yılında bitirdi. Teorik ve pratik eğitiminin kişilik bozuklukları, dürtüsel davranışlar, travmalar, madde bağımlılığı, şiddet ve aile içi şiddet üzerinde yoğunlaştığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü'ndeki yüksek lisans programını, 2007 senesinde tamamladı.

Yine aynı programın bitirme tezinde Türkiye'de ilk defa maternal filisid olgularının psikososyal ve psikopatolojik yönleri üzerine bir araştırma yaptı.

Prof. Mehmet Z. Sungur'un bireysel ve aile görüşmelerinde, üç sene boyunca ko-terapist olarak eğitim ve süpervizyon gördü. Ayrıca, "teoride ve pratikte Kognitif (Bilişsel) Davranış Terapileri" eğitimini tamamlayarak uluslar arası akreditasyon sertifikasını aldı.

Kognitif (Bilişsel) Davranış Terapiler'inde "Üçüncü Dalga" akımlar olarak nitelenen Mindfulness (Farkındalık) Terapileri eğitim ve workshoplarını, teorinin kurucusu, Prof. Jon- Kabat-Zinn'den ve Mindfulness Acceptance and Commitment (Farkındalık Kabullenme ve Gerçekleştirme) Terapileri'nin eğitim ve süpervizyonlarını, yine teorinin kurucusu sayılan Prof. Steven Hayes'ten aldı.

Prof. Mehmet Zihni Sungur'dan Cinsel Terapiler ve Eş Terapileri eğitimi alarak, klinik deneyimiyle birlikte süpervizyonlarına da bu konuda devam etti. Kişilik Bozuklukları'na Kognitif Terapiler'de Bütüncül Yaklaşım eğitimini, Prof. Henck Van Bilsen'den aldı. Sanat Psikoterapi Çalışma Grubu Seminer/ Atölye Çalışmaları'na devam etti. Ashtanga- Vinyasa- Hatha Yoga ve meditasyon eğitimi alarak bu bilgileri klinik pratiğiyle birleştirdi.

Başoğlu, eğitim hayatı süresince ve sonrasında pek çok hastane ve kurumda staj yaptı, eğitim ve süpervizyon gördü.Meslek hayatında ilk olarak, Türkiye Otizm Destek & Eğitim Vakfı'nda (TODEV) otistik ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar için rehabilitasyon seansları yürütüp bu çocukların ailelerine ve kardeşlerine danışmanlık hizmeti verdi.

Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği (Çare-Der) bünyesinde çalıştığı süre boyunca, aile ve eş terapisi, çocuk- aile danışmanlığı, Pozitif Aile Terapisi gibi eğitim ve seminerlere katıldı. Ayrıca derneğin düzenlediği, Koruyucu Aile Projesi vb. birçok ulusal ve uluslararası projede yer aldı.

Bu süre zarfında American Psychiatry Association (APA) dergilerinin (American Journal of Psychiatry vb.) Türkçe sayılarında çevirmenlik yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki, yaklaşık dört sene süren görevinde, sıklıkla son ergenlik- genç yetişkinlik (17-25) dönemiyle yoğun bir trafikte klinik deneyimine devam ederken, üniversitenin bünyesinde sosyal sorumluluk projeleri yürütüp, buna bağlı ders ve seminerler vererek akademik çalışmalarını sürdürdü.

Uzman Psikolog Saba Başoğlu, halen İstanbul Psikiyatri Enstitüsü- Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi'nde görevine devam etmektedir. Bunlara ek olarak, Başoğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Araştırma Merkezi, Suç ve Suçlu Profillendirme Projesi'nde, başta cinsel suçlar ve sapkınlıklar ile filisidlerle ilgili olmak üzere çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.

Ayrıca, Tübitak ve Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin "Yüz Anatomisine Dayalı İfade Tanıma" ortak projesinde danışman olarak görev yapmaktadır.

Başoğlu, Kognitif Davranış Terapileri Derneği'ne ve Association for Contextual Behavioral Science – Uluslar arası Bağlamsal Davranış Bilimi Derneği üyesidir.