info@ipe.com.tr

Özgeçmiş

İzmir'de doğdu. Buca Anadolu Lisesi Fransızca Bölümü'nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi'nde psikoloji lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimi süresince otizmi ve öğrenme güçlüğü olan çocuklarla çalıştı, otizmin değerlendirmesinde kullanılan ASIEP-2 adlı eğitim aracının standardizasyonunda görev aldı. Çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde, Ege Üniversitesi çocuk-ergen ve yetişkin birimlerinde ve İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj yaptı.

2006-2007 yılları arasında hem İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yetişkin psikiyatri biriminde görev yaptı, hem de Basın Sitesi Semt Polikliniği'nde çocuk ve ergenlerle gönüllü olarak çalıştı. 2007 yılında başlayıp 2011 yılı Nisan ayına dek Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde sürdürdüğü görevi sırasında özellikle ergen ve yetişkinlerde depresyon, anksiyete, şizofreni ve psikotik bozukluklar ile kişilik bozukluklarının bireysel ve grup temelli terapileri üzerinde çalıştı.

2007 yılında Ege Üniversitesi'nde başladığı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında tamamlayarak uzman klinik psikolog ünvanını aldı. "İşitsel Halüsinasyonlarla Başa Çıkmaya Yönelik Bilişsel-Davranışçı Bir Grup Müdahalesinin Etkililiği: Bir Pilot Çalışma" adlı yüksek lisans tezi hem II. Ulusal Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi'nde Bilim Araştırması Birincilik Ödülü'ne; hem de Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Birincilik Ödülü'ne layık görüldü.

Yüksek lisansını tamamlamasının hemen ardından aynı bölümde doktora eğitimine başladı. 2014 yılında "Şizofrenide Grup Psikoterapisi: Bilişsel ve Davranışçı Tekniklerin Etkililiğinin Karşılaştırılması" adlı tezini tamamlayarak klinik psikoloji doktoru ünvanını aldı.

Mortan Sevi yapmış olduğu çalışmalarla, Ege Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans derslerine misafir konuşmacı olarak ve Bilgi Üniversitesi Psikoloji Günleri’ne sunum yapmak üzere davet edildi.

Aldığı eğitim ve süpervizyonlar dahilinde uyguladığı başlıca psikolojik testler; MMPI, Rorschach, TAT, WISC-R, Çocuk Değerlendirme testleri, Demansta Bilişsel Tarama testleridir. Eğitim ve süpervizyonlarını tamamlayarak uyguladığı terapi yöntemleri; Bilişsel Davranışçı Terapiler, EMDR I-II. Düzey, Stratejik Aile Terapisi, Monodrama ve Psikodrama’dır. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nde 8 yıl süren psikodrama temel ve ileri aşama eğitimlerini tamamlamış ve ardından kronik şizofrenisi olan bireylerin tedavi sürecinde psikodramatik ısınma oyunlarının etkisini incelemekte olduğu psikodrama bitirme tezi üzerinde çalışmaya başlamıştır. 

Türk Psikologlar Derneği (TPD), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, EMDR Türkiye ve İzmir Psikodrama Derneği üyesidir. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilen Oya Mortan Sevi, Bağımlılık Dergisi yayın kurulunda yayın koordinatörü ve editör yardımcısı, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi yayın kurulunda editör yardımcısı olarak yer almaktadır. Oya Mortan Sevi’nin çoğu uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmış olan çok sayıda araştırma ve gözden geçirme yazısı mevcuttur.

Nisan, 2011- Nisan, 2015 tarihleri arasında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde klinik psikolog, bilimsel yayın ve staj koordinatörü olarak görev yapmış, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Psikiyatri Enstitüsü’nün işbirliğinde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimi staj koordinatörü görevini sürdürmüştür. Halen İstanbul Psikiyatri Enstitüsü’nde klinik psikolog ve psikoterapist olarak görev yapmaktadır. Ayrıca öğretim görevlisi olarak Bahçeşehir Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans dersleri vermektedir.