info@ipe.com.tr
Uzman Klinik Psikolog Ceyda USKAN

Özgeçmiş

2003-2007 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans programını tamamladım. Bu süreçte Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Cerrahpasa Adli Tip kurumunda stajlarımı tamamladıktan  sonra 1 sene boyunca; önce İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalında, nöropsikiyatri bölümünde 6 ay, daha sonra aynı hastanenin Çocuk Acil bölümünde 4 ay olmak üzere stajimi tamamladım. 

2008 yılında İstek Vakfı Erenköy Anaokulu'nda Psikolog olarak çalışma hayatıma başladığım sürede eş zamanlı olarak Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümünden 'Dikkat Eksikliği Bozukluğu olan çocuklarda Filial Oyun Terapisi' içerikli tezimle mezun oldum. Mezuniyet sonrasında 2 sene boyunca bir danışmanlık merkezinde danışan görmeye başladım. 

Bu süreçte bir çok projede gönüllü olarak bulunup, bir çok eğitim ve sertifika programlari aldım. Seminer programlarında konuşmacı ve izleyici olarak bulundum. 2012-2014 senelerinde Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile terapileri alanında ikinci uzmanlığımı da aldım. 2012 - 2015 yılları arasında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi yatılı psikiyatri servisi ve poliklinikte Uzman Klinik Psikolog olarak çalıştım. Eşzamanlı olarak başladığım; Fulya ve Bakırköy'de şubeleri bulunan İstanbul Psikiyatri Enstitüsü'ne hala devam etmekteyim. Bununla beraber Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermekteyim. 

Uzmanlık alanlarım;

  • Çocuk, 
  • Ergen, 
  • Yetişkin, 
  • Çift ve aileler üzerine olmakla beraber bireysel ve grup çalışmaları uygulamaktayım.

Uyguladığım testler:

  • Yetişkinler için; MMPI, TAT, Noropsikolojik Değerlendirmeler; Kelime listesi uygulaması, WMS, Sayı dizileri, Yüz Tanıma, Çizgi Yönünü belirleme, Stroop,  Benzerlikler, BNT, Alexander,
  • Çocuklar için; Çocuk Değerlendirme Paketi: Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender-  Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri, Denver II Gelişimsel Tarama Testi, CAT ve Louisa Duss, Wisc-R, Çocuk çizimlerinin analizleri.

Psikoterapi tekniği olarak başta Bilişsel Davranışcı Psikoterapi olmak üzere, Çözüm odaklı terapi ve Transaksiyonel analiz uygulamaktayım. Çalışmalarımı bireysel, çift ve aile terapileri, cinsel terapiler, oyun terapileri, grup terapileri şeklinde sürdürmekteyim. Buna görüşmeler esnasında uyguladığım testler ve eğitimini aldığım diğer teknikleri de eklemekteyim.

Bir çok dergi ve web sitesinde yazılarımın dışında, 'Okul Öncesi Eğitimde Çocuk' isimli kitapta çocuk çizimlerinin analiziyle ilgili de bir bölümüm bulunmaktadır.