info@ipe.com.tr

Nöropsikoloji beyin – davranış ilişkisine dayanmaktadır. Beyin davranış ilişkisi temelinde geliştirilmiş nöropsikolojik testler vardır. Nöropsikolojik değerlendirme, nörolojik ya da psikiyatrik tanı için yardımcı muayene yöntemidir. Nöropsikolojik testler ile mental işlevlerin değerlendirilmesi ile beynin muayenesinde önemli katkı sağlamaktadır.

Nöropsikolojik muayene ile zihinsel (Bilişsel, Kognitif) fonksiyonlar değerlendirilmektedir. Bunlar; algı, dikkat, bellek, muhakeme etme ve mantık yürütmedir.

Nöropsikolojik değerlendirme ile beynin o andaki işlevselliği değerlendirilmektedir. Nöropsikolojik değerlendirme tüm kognitif alanların tek tek değerlendirilmesi ile yapılır. Bu değerlendirme, karmaşık zihinsel süreçlerin ölçülmesinde kullanılmaktadır ve tanı da yardımcı nitelik taşımaktadır. Ve böylelikle tedavi de başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Genel olarak nöropsikolojik analiz ayırıcı tanıda, kognitif güçlüğün izlenmesinde, kognitif zihinsel rehabilitasyon programının oluşturulmasında önemli ölçüde rol oynamaktadır. Belli aralıklarla tekrarlanan nöropsikolojik değerlendirme hastalığın seyrini takip etmede, ileride oluşabilecek bilişsel bozukluk ile ilgili önlem almada fayda sağlamaktadır.

Nöropsikolojik Analiz Ne Zaman Gereklidir?
 • Demans başlamış mı?
 • Demansın ayırıcı tanısı
 • Demans sürecini değerlendirme
 • Epilepsi: Kognitif işlevlerde bozulma var mı?
 • İşlev bozukluğu-epileptik odak ile benziyor mu?
 • Bypass gibi kalp hastalıkları, beyin hastalıkları, ileri yaşta kemik kırıkları gibi ameliyatlardan önce ve ameliyatlardan sonra yapılması gerekiyor.
 • Hidrosefali: Kognitif açıdan şanttan fayda görür mü?
 • MS: Kognitif tutulum var mı?
 • Bozukluk saf psikiyatrik mi, demans var mı?
 • Beyin damar hastalıkları, kafa travması, CO zehirlenmesi...:
 • Kognitif bozulma var mı? (Örneğin alkol ya da madde bağımlılığı olan hastalarda kognitif bozulma var mı?)
 • Bozulmanın derecesi nedir?
 • Kognitif zihinsel rehabilitasyondan fayda görür mü?

Bir nöropsikolog, belli bir kişinin davranış sebebini keşfetmekte ve bunu iyileştirme konusunda yollar önerebilmektedir.