info@ipe.com.tr

Denver II gelişimsel özellikleri anlamak için kullanılan bir testtir. 0-6 yaş çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir değerlendirme aracıdır. . Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek amacıyla uygulanmaktadır. Çocuğu 4 gelişim basamağına bakarak, yaşıtları seviyesinde ne kadar gelişip gelişmediğini değerlendirilen geçerli ve güvenilir bir testtir. Bu 4 gelişim basamağı şe şekildedir. İnce motor beceriler, kaba motor beceriler, dil becerileri ve öz bakım becerilerdir. 0-6 yaş diliminde gelişim basamaklarında çocuğun durumuna göre bazen bireysel olarak uygulanmakta bazen de çocuğa bakım verenin katılımıyla uygulama yapılmaktadır. Uygulamaya girmeden önce çocuğun, karnı tok, uykusunu almış, hasta ve yorgun olmaması testin sonucu için önemlidir. Bu test; konuşma gecikliği varsa, algılamada güçlük ya da kişiler arası ilişkide zorluk, davranış bozukluğu, dikkat eksikliği, fiziksel gelişimi yaşıtlarından geride gibi durumlarda kullanılmaktadır.