info@ipe.com.tr

Bu program CAS testi uygulamasından sonra bireyin zenginleştirilmesi gereken bilişsel alanlarına yönelik bir öğretici müdahale programıdır. Her bireyin CAS sonucu birbirinden farklı olması nedeniyle bireye özel olarak hazırlanan, son derece zengin bir programdır. Türk dil yapısına göre hazırlanmış, bütüncül bir programdır. Sadece yaşıtları seviyesinin altında kalmış alanları değil, beynin bütüncül işlevsel yapısı gereği tüm bilişsel işlev alanlarına yönelik geliştirilmiş ve bilişsel işlevlerle ayrıntılaştırılmış bütüncül ve kapsamlı bir programdır. CAS testindeki 12 alt bölümü; sayıları eşleştirme, planlamış kodlar, planlanmış bağlantılar, matrisler, sözel-uzamsal ilişkiler, şekil hafızası, matrisler, sözel-uzamsal ilişkiler, şekil hafızası, ifadesel dikkat, sayı bulma, algısal dikkat, kelime serileri, cümle tekrarı, konuşma hızıdır. Pass bilişsel eğitim programı ile, bu 12 alt alanı kapsayan ve bireyin performansına göre özel olarak hazırlanmış eğitim programıdır. Bu programda amaç, CAS testi performansından çıkan sonuçları bir bütün halinde öğrenme hayatını işlevsel hale getirmektir. CAS testi Pass teorisini ölçüt almıştır. Pass müdahale programı sadece bilişsel işlem alanlarında performans kaybı yaşayan bireylere yönelik olmayıp, üst düzey bilişsel işlevlere sahip fakat bu performansları eşgüdümsüzlük (asenkronize) sonuçlar çıkması durumunda da kullanılmaktadır. Bu program, gerçek performanslarını sergilemeleri amacıyla yapılmaktadır. Kısaca ve özetle; bireylerin öğrenme performanslarını geliştirmek ve yükseltmek için yapılandırılmış, her bireye ayrı olarak düzenlenen bir öğrenim programıdır. Daha detaylı bilgi için; İstanbul Psikiyatri Ensititüsü’nü arayabilirsiniz.