info@ipe.com.tr
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu

Aşırı hareketlilik, dikkati sürdürmede zorluklar ve dürtüsellikle karakterize bir sendromdur. Bu çocuklar çok konuşurlar, kıpır kıpırdırlar, genellikle karşısındakinin sözünü keserler ve dinlemezler, sorumluklarını üzerlerine almakta güçlük çekerler, genellikle dağınık ve unutkandırlar. Şikayetler 7 yaşından önce başlasa da okul döneminde belirginleşir. Okulda kurallara uyum problemi çekerler ve tedavi edilmediğinde okuma yazma öğrenmede zorluklar ve ders başarısı düşüklüğü görülebilir. Bir diğer önemli nokta ise dürtüsellikleri yoğun olan bu çocukların çeşitli kazalara maruz kalma risklerinin nüksetmiş olmasıdır.

Çocukluk Çağı Psikozu ve Şizofrenisi

Çocuklarda psikoz, gelişimlerinin herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir. Ani bir başlangıç söz konusu olabileceği gibi sinsi bir gelişim de olabilir. Çocuklardaki içe kapanma, yoğun korkular ve yalnız kalamama, kişilik ve davranış değişiklikleri, tuhaf davranışlar, takıntılı düşüncelerin çok artması, ders başarısındaki düşüşler birtakım öncü işaretlerden olabilir. Erişkin psikozlarında görülebilen hezeyan ve halüsinasyonlar çocuklarda da olabilir.Fakat çocukların hezeyanları yaşla beraber değişkenlik gösterir. Küçük çocuklarda fantastik figürler, hayvanlar, ebeveynlerle ilgili düşünceler hezeyan boyutuna varabilirken daha büyük çocuklarda veya ergenlerde yetişkindekine yakın bir duruma gelebilir. Psikotik belirtiler on üç yaşından önce başlarsa çok erken başlangıçlı, 13-18 yaş döneminde görülürse erken başlangıçlı şizofreni ifadesi kullanılır.

Konuşma Bozuklukları

Kekelemede, çocuğun konuşmasının zamanlamasında ve akıcılığında bozulma söz konusudur. Seslerin ve hecelerin sık uzatılması ve tekrar edilmesi olabileceği gibi hece ve kelimeleri söylerken duraklama da görülebilir.Genelde 2-4 yaşları arasında olan kekemelik normal olarak karşılanır . Kekemeliğin %90'ı geçici olmakla beraber kadarı kalıcı olabilir. Dalgalı bir seyir gösterebilen kekemelikte eğer konuşma ciddi bir şekilde kesintiye uğruyorsa veya çocuk bu durumdan çok sıkılıyorsa konuşma terapisine başlamak gerekebilir. Fonolojik bozuklukta bazı harflerin ve hecelerin telaffuzunda problemler vardır. En sık r, s, ş, k gibi harflerde yaşanan bu durum hafif düzeyde ise çok problem yaratmazken, ağır durumlarda çocuğun konuşması anlaşılamaz bir hal alabilir. Çocuk probleminden dolayı sosyal ortamlara girmekten kaçınabilir, arkadaş ilişkilerinde sorunlar olabilir. Tedavi prensibi, kekemelikle aynı olup konuşma terapisidir.

Yeme Bozuklukları

Bebeklik döneminde pika, ruminasyon bozukluğu, beslenme bozukluğu gibi bir takım yeme problemleri görülebilir. Pika, yenilebilir olmayan maddelerin (saç, toprak, kumaş parçası vs.) bebek veya küçük çocuklar tarafından yenmesi ile tanımlanır. Eşlik eden bazı bedensel problemler öncelikle tedavi edilmelidir. Zeka gerilikleri ve otistik bozukluklarla beraber olabilir. Ruminasyon bozukluğu ise bebek veya küçük çocukların yedikleri yemeği mideden ağızlarına getirerek tekrar çiğnemeleri ile karakterizedir. Genellikle ciddi duygusal yoksunluğu olan çocuklarda görülür. Beslenme bozuklukları, kilo alımında azlık veya alınan kilonun kaybı ile tanımlanan yemek reddinin de çoğu zaman eşlik ettiği bir durumdur. Altta yatan başka türlü tıbbi bir neden olup olmadığı iyi araştırılmalıdır.

Cinsel Kimlik Bozukluğu

Çocuğun kendi cinsiyetinden rahatsızlık duyması, karşı cinsten olmaya özlem duyması, karşı cinsin giysilerini giyme veya etkinlikleri ile uğraşma zaman zaman kendi cinsiyetini reddetmesi ile karakterize bir durumdur. Okul öncesi yaşlarda ortaya çıkar. Erkek çocuklarında daha sıktır. Tipik olarak kızların ve kadınların giysileriyle ilgilenme, kızların oyunlarına katılma ve daha çok bebeklerle oynamak isteme, erkek çocuk grupların katılmak istememe gibi semptomları bulunabilir. Tedavisinde aile ile iyi bir işbirliğinin kurulmasının yanında çeşitli terapi yöntemleri kullanılabilir.

Tik Bozuklukları

Aniden ortaya çıkan, yarı istemli, tekrarlayıcı, amaca yönelik olmayan, yapılmadığı zaman rahatsızlık hissi veren hareketlerdir. Motor tikler olabileceği gibi boğaz temizleme, öksürük, burun çekme, ani ses çıkarma gibi çok değişik vokal tikler de olabilir. Stresle tiklerin varlığı artabilir ve dalgalı bir seyir gösterebilirler. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile beraberliği sık olan bir rahatsızlıktır.