info@ipe.com.tr

Uzmanlar, annelerine aşırı bağımlı olarak büyümüş çocuklarda okul korkusunun daha yoğun olarak görüldüğüne dikkat çekerek, ebeveynleri, çocuklarını iyi dinlemeleri ve onlara karşı dürüst olmaları konusunda uyarıyor.

Okul korkusunun temelinde, çocuğun bağlandığı birinden ayrılma kaygısının yattığını belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doktor Gürkan Odabaşıoğlu, `Bu sorun, çocuk psikolojisi göz önüne alındığında normal bir durum. Annelerine aşırı bağımlı olarak büyümüş çocuklarda okul korkusu daha yoğun olarak görülür. Çözüm ise, çocuğu dinlemek ve ona karşı dürüst olmak` dedi. 

Yüz çocuktan 5`inde görülüyor Okul korkusunun, çocuğun sevdiği kişiden ayrılmakta çektiği sıkıntının sonucu olarak görüldüğünü belirten Odabaşıoğlu, `Aslında ayrılık korkusu denilen durum çocuklarda normal bir gelişim süreci gösterir.
Yaşamın ikinci altı ayında başlar, 15. ve 21. aylarda giderek artar ve 3 yaşından sonra azalarak kaybolur. Bir çok çocuk zamanla bu ayrılıklarla başa çıkabilecek kapasiteyi geliştirse de, bazı çocuklarda çeşitli nedenlerle ayrılık çok ciddi bir tehlikeymiş gibi yaşanır. 

Çocuklarda her yaşta ortaya çıkabilecek bu durum en sık olarak ilk ayrılıkların yaşandığı 6 – 7 yaşlarında, ilkokula başlama dönemlerinde görülse de, 11 – 14 yaşlarında da sık olur. Çocuklarda sık karşılaşılan bir durumdur ve her yüz çocuktan 4 yada 5`inde görülür. 
Yaşla beraber azalır ve ergenlik döneminde oran her yüz çocuktan 2`si yada 3`ne doğru düşer. Küçük yaşlarda kız ve erkek çocuklarda eşit oranlarda görülürken, ergenliğe doğru kız çocuklarda artış görülebilir` diye konuştu. Sebepler araştırılmalı Odabaşıoğlu, okula gitmek istemeyen çocuklarda ciddi bir problem göstergesi yaşanabileceğini ifade ederek, `Problemler arasında çocuklardaki depresyon ve kaygı bozuklukları da bulunabilir ve bu problemi yaşayan her çocukta altta yatan neden araştırılmalıdır. 

Ergenlerde de oldukça sık bir şekilde karşılaştığımız bu problem, aileleri çok zor durumlara sokabilir. Genellikle çocuklardaki gibi ayrılık kaygısından değil, aile ile yaşadıkları ciddi çatışmalar sonucunda ergenin aileye resti şeklinde ya da okuldan kaçma şeklinde olabilir. Ama bu durum okul korkusu olarak değerlendirilmemelidir. Okuldan kaçan bir çok çocukta yalan söyleme, saldırganlık, kavga çıkarma gibi, asıl soruna eşlik edebilecek bazı davranış problemleri bulunabilir.
 Bu gibi durumlarda probleme daha farklı yaklaşmak gerekir` şeklinde konuştu. Okuldan neden korkuyorlar? Uzman Doktor Odabaşıoğlu, annesine bağımlı çocuklarda okul korkusunun daha sık yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi: `Okul fobisi, daha sık olarak bireyselleşme sürecinde sıkıntılar yaşayan, annesinden ayrılamamış ve annesine bağımlı, yalnız kalamama, gece korkuları, gece kabusları, hayvanlardan aşırı korkma gibi şikayetleri bulunan ve anne – babayla beraber yatan çocuklarda gözlenir. Genellikle bebeklik döneminde korunaklı büyütülmüş çocuklardır bunlar. Hatta daha önce annesinden hiç ayrılmamış da olabilirler. 

Bu çocukların anneleri de ev hanımı, çocuklarına çok düşkün, çocukların sağlık problemleriyle çok ilgili, çocuğu kendine bağımlı kılan, başlarına bir şey gelmesinden sürekli endişe duyan, sürekli göz önünde bulundurmak isteyen, çocuklarını hayal kırıklığına uğratmamak için ellerinden geleni yapan bireylerdir. Bu şekilde büyüyen bir çocuk da farkında olmadan dış dünyayı bir tehdit olarak algılar. 
Ailelerdeki genel bir disiplin eksikliği de bu duruma yol açabilir. Çocuklar okula gittiklerinde, başlarına bir şey gelmesinden veya anne – babalarının başlarına kötü bir şey gelmesinden çok korkarlar ve sık sık telefonla iyi olduklarını duymak isteyebilirler. Eğer okula bir ebeveynle beraber gelmişler ise, sırada beraber oturmak veya pencereden sürekli onları kontrol etmek isterler. Göremedikleri zaman çok büyük bir sıkıntıya girebilirler ve bir sonraki gün okula gitmeyi tamamen reddedebilirler.`