info@ipe.com.tr

Tıpta kullanılmaya başlanması 1930’lu yıllara kadar uzansa da, günümüzde EKT’nin psikiyatrik tedavide kullanımı ve uygulama yöntemi, film ve kitaplarda bahsi geçen ‘şok tedavisi’ noktasının çok ötesine geçmiştir.

EKT birçok psikiyatrik belirtinin, diğer tedavi şekilleri olan ilaç ve terapi yöntemlerine kıyasla, hızlı bir şekilde düzelmesini sağlayan güvenli ve çok etkili bir tedavi yöntemidir. En sık olarak ilaç tedavisine yanıt vermeyen ya da ağır yan etkiler nedeniyle ilaç kullanamayan, intihar riski bulunan depresyon vakaları ile halüsinasyon ve hezeyanları ağırlaşmış psikotik durumlarda kullanılır. İstatistiki olarak, EKT uygulanan hastaların % 80’i tedaviden fayda görmektedir.

Modern psikiyatri uygulamaları ve bizim kliniğimizde uyguladığımız şekliyle, EKT sırasında hasta anestezi verilerek uyutulur, ağrı duyması engellenir, kas gevşetici verilerek vücudunda herhangi bir kasılma ve dolayısıyla kırık-çıkık olma ihtimali ortadan kaldırılır.

Hasta uyutulduktan sonra beyni uyarmak amacıyla şakak bölgesinden çok küçük miktarda elektrik akımı uygulanır. Bu işlem sırasında hasta kesinlikle acı ve ağrı hissetmez. Beyinde oluşan nöbetin takibi elektrodlar aracılığıyla ekrandan takip edilir. Toplam olarak işlem 10-15 dakika sürer. Hasta uyandıktan sonra odasına alınır, yaklaşık yarım saat sonra tamamen normal şekilde günlük hayatına dönebilir.

Hastanın şikayetlerinin ve semptomların belirgin şekilde ortadan kalkması için ,kişiden kişiye değişmekle birlikte 8-12 defa bu uygulamayı tekrar etmek gerekir, uygulama sıklığı 2 veya 3 günde birdir.

Tüm tıbbi uygulamalarda olduğu gibi EKT’ de de bir miktar risk bulunmaktadır, ancak bu risk, hastanın önceden anestezist tarafından muayene edilmesi ve bazı tetkiklerin yapılması, EKT için uygun vakaların seçilmesi yoluyla ortadan kaldırılır. EKT için bilinen kontrendikasyon (kesinlikle uygulanmaması gereken durum) yoktur. Hatta gebe hastalar için bebeğe ve anneye en az zarar veren tedavi biçimidir. EKT uygulaması sırasında ölüm ihtimali 80 binde bir olup bu bademcik ameliyatında ölüm oranından düşüktür.

EKT uygulaması sonrası en sık ortaya çıkabilen yan etkiler baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ve hafif düzeyde unutkanlıktır. Bu unutkanlık günlük hayatı etkileyecek kadar şiddetli değildir ve zamanla (birkaç hafta ile birkaç ay) ortadan kalkmaktadır.