info@ipe.com.tr

Çocuklar içlerinden geldiği gibi davranabilme konusunda çoğu zaman büyüklerden daha iyidirler. Çünkü yaratıcı, spontan ve eyleme dönüktürler. Yani eski veya yeni bir durumla karşılaştıklarında içlerinden geldiği gibi bir tepkiyi ortaya koyabilirler. Ancak kaygı ve korkuları yoğun şekilde yaşayan çocukların bir durumla karşılaşabilme cesaretleri ve karşılaştıklarında sağlıklı bir eylem ortaya koyabilme olasılıkları düşüktür. Çünkü korkuları spontanlık ve yaratıcılıklarının önüne geçmiştir.

“Masallarla psikodrama atölyesi” çocukların yaşamlarını çeşitli açılardan etkileyen kaygılarını azaltmak ve kaygı duydukları durumlarla karşılaştıklarında sağlıklı ve doğal bir tepki ortaya koyabilmelerine (baş edebilmelerine) yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Grup ortamı çocukların başkalarının da kendilerine benzer sorunları olduğunu fark etmeleri ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanabilmeleri için seçilmiştir. Bu çalışmada masallar çocukların korkularını ortaya koyabilmeleri ve üzerinde çalışabilmeleri için birer araç olacaktır.

Amaç: Kaygı sorunları yaşayan okul çağı çocuklarında, korku ve kaygıların masallar aracılığıyla çalışılacağı psikodrama grupları yürütmektir.
Süre: 8 grup oturumu, haftada 1 gün, 1.5 saat (40 dakikalık 2 oturum ve 10 dakika ara) olarak belirlenmiştir. Katılımcıların isteğine bağlı olarak oturum sayısı arttırılabilir.
İletişim: 4448081 & 0506 6720592 / oyamortan@gmail.com

Grup Yöneticisi Özgeçmişi:
2007-2014 yılları arasında Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nde psikodrama eğitimini sürdürmüş ve ileri aşama eğitim sürecini tamamlamıştır. 2014 yılında klinik psikoloji doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen psikodrama bitirme tezi üzerinde çalışmaktadır.