info@ipe.com.tr

Bebeklik Dönemi

 • Az ve düzensiz uyku
 • Yeme problemleri
 • Aşırı bağımlılık

Erken Çocukluk

 • Aşırı hareketlilik
 • Olaylara ve durumlara düşünmeden dalma ve korku hissetmeme
 • Bir obje dışındakilere dikkat edememe

Okul Öncesi

 • Dikkati toplama güçlüğü
 • Söz dinlememe
 • Akranları ile iletişim ve oyunda güçlük çekme
 • Oyun oynarken başına buyruk davranma
 • Amaca yönelik davranış azlığı
 • Disipline yönelik olumsuz tavır sergileme

İlkokul

 • Dikkat toplama güçlüğü
 • Dürtüsel ve saldırgan davranış sergileme
 • Yaşıtları ile ilişkide güçlük
 • Öğrenme güçlükleri
 • Düşük kendilik algısı

Ergenlik

 • Zayıf sosyal ilişkiler
 • Antisosyal ve saldırgan davranışlar
 • Yaşıtları ile ilişkide güçlük
 • Okul başarısızlığı
 • Düşük kendilik algısı

Yetişkinlik

 • Davranım bozukluğu
 • İş ve evlilikte sorunlar
 • Alkol ve madde kullanımı